1. Apie konkursą

Konkursas vyks 2020 m. rugsėjo 5–23 dienomis keliais etapais:

 • I ir II turai vyks ONLINE, siunčiant video įrašus konkurso organizatoriams.
 • Finalinis turas vyks Vilniuje, Lietuvos operos ir baleto teatre. 
 • Konkurse gali dalyvauti visų šalių dainininkai (sopranai, mecosopranai, tenorai, baritonai, bosai) 18-35 metų amžiaus (gimę ne anksčiau kaip 1985 m. sausio 1 d.). Konkursas vyksta visiems bendrai, dainininkai neskirtomi į atskiras grupes pagal balso tipus.

 

2. Registracija

 • Dalyviai registruojasi ONLINE registracijos būdu 2020 m. nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 3 d. adresu: https://artistdb.eu/lt/nousr/contests
 • Registracijos metu pareiškėjas privalo pateikti veikiančią Youtube nuorodą su video įrašu (daugiausia 3 nuorodos), kuriame jis atlieka laisvai pasirinktą programą, ne daugiau trijų kurinių, trukmė - nuo 10 iki 15 min. (nuoroda turi būti gauta ne vėliau nei 2020 m. rugpjūčio 3 d.). Draudžiama vaizdo įraše kūrinius redaguoti ir montuoti, tačiau atskiri kūriniai gali būti įrašyti skirtingu laiku ir skirtingoje vietoje.
 • Jeigu neveikia Youtube nuoroda prašome kreiptis šiuo el. paštu: info@ipmc.lt
 • Kylant klausimams informacija el. paštu: info@ipmc.lt, adresu Totorių g. 20, Vilnius, Lietuva

 

3. Dalyvavimo mokestis

 • Registruojantis ONLINE būtina sumokėti 50 Eur stojamąjį mokestį, kuris yra negrąžinamas paraiškos atmetimo atveju. Arba jeigu dalyvis nusprendžia nedalyvauti konkurse.

 

4. Dalyvių atranka konkursui

 • Gautos paraiškos 2020 m. rugpjūčio 3 d. perduodamos svarstyti komisijai, kurią sudaro konkurso direkcija.
 • Kandidatams apie jų paraiškos priėmimą ar atmetimą bus pranešta iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. 
 • Konkurso direkcija tarpininkauja dalyviams, kuriems reikalinga viza atvykimui į Lietuvos Respubliką, bet neprisiima jokių finansinių įsipareigojimų. Dėl vizų prašome kreiptis iš anksto (2020 m. rugp. mėn.).

 

5. Konkurso taisyklės

 • Konkurso dalyviai I ir II turuose dalyvauja ONLINE siunčiant vaizdo įrašus konkurso organizatoriams. Apie tai kaip pasidaryti kokybišką vaizdo įrašą daugiau rasite ČIA.
 • Dalyvaujant konkurso finale kelione bei apgyvendinimu pasirūpins ir apmokės konkurso organizatoriai. 
 • Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės už Lietuvos ir kitų valstybių pareigūnų sprendimus, susijusius su kelionių ribojimais dėl COVID-19 pandemijos. Rengėjai tarpininkaus ir talkins konkurso dalyviams tvarkant vizas ir leidimus atvykti į Lietuvos respubliką, tačiau galutinis sprendimas dėl atvykimo ir karantinavimosi priimamas valstybinių institucijų. 
 • Dalyviai patys sumoka maitinimo išlaidas.
 • Finaliniame ture dainininkus konkurso organizatoriai aprūpins patalpomis repeticijomis.
 • Organizacinis komitetas už papildomą mokestį gali skirti koncertmeisterį prieš finalinį turą. Repeticijos kaina (45 min.) - 30 Eur.
 • Dalyviai negali kontaktuoti nei su vienu žiuri nariu konkurso metu. Nepraėjus į sekantį konkurso turą, dalyviai turi teisę pasiteirauti vertinimo komisijos nuomonės apie savo pasirodymą.
 • Konkurse gali dalyvauti vertinimo komisijos narių mokiniai, tačiau tie komisijos nariai nusišalina nuo savo mokinių vertinimo ir neturi įtakos kitų vertinimo komisijos narių sprendimams.

 

6. Konkurso eiga

 • Konkursas vyksta keturiais etapais:
 • Konkurso atranka (video nuoroda ir registracijos anketa),
 • I turas Online siunčiant vaizdo įrašą.
 • II turas Online siunčiant vaizdo įrašą.
 • III turas – Finalas su orkestru Vilniuje, Lietuvos operos ir baleto teatre drauge su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru.

 

7. Bendros taisyklės

 • Visos perklausos bei finalinis koncertas yra vieši.
 • Pasirodymų eilė nustatoma abėcėlės tvarka.
 • Dalyviai kūrinius gali atlikti savo pasirinkta tvarka visuose turuose.
 • I ir II turų rezultatai skelbiami jiems pasibaigus, finalo rezultatai skelbiami laureatų apdovanojimo ceremonijos metu.
 • II ture dalyvauja ne daugiau kaip pusė I turo dalyvių.
 • Finalinio turo dalyvių skaičių nusprendžia vertinimo komisija priklausomai nuo aplinkybių.
 • Konkurso finalas vyksta Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.
 • Vertinimo kriterijai: technikos lygis, muzikalumas, vokaliniai duomenys, artistiškumas.
 • Žiuri sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami.
 • Žiuri turi teisę skelbti ne daugiau kaip tris laureatus. I-ma premija nedaloma. Nepaskyrusi kurios nors aukštesnės premijos, žiuri turi teisę skirti papildomas žemesnes premijas, tačiau ne daugiau kaip 3 premijas.
 • Konkurso perklausos ir baigiamieji laureatų koncertai, direkcijai leidus, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, įrašomi į audio, video ar kino juostas, kompaktinius diskus be papildomo mokesčio konkurso dalyviams. Konkursą galima bus stebėti internetu.
 • Konkurso organizatoriai turi visas teises į dalyvio atvaizdo viešinimą su konkursu susijusioje medžiagoje, konkurso turų bei baigiamojo koncerto įrašus visais garso, vaizdo, skaitmeniniais ar kitokiais įrašymo būdais; radijo, internetines, TV transliacijas ar kitokį viešinimą, taip pat ir komercinį šių įrašų panaudojimą be apmokėjimo konkurso dalyviams.

 

 


Pagrindiniai Rėmėjai


Informacinis rėmėjas


OrganizatoriaiKalba